Over MAS Fiocco

Artistiek pedagogisch project van onze Academie MAS Fiocco


Piano zaal
In de school Mas Fiocco wordt het Nederlands als voertaal gebruikt. Alle geschreven en externe communicatie voor bestuurlijke handelingen en naar de leerlingen en de ouders toe gebeuren in het Nederlands.

Onze Academie MAS Fiocco in Schaarbeek

Ons artistiek pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen (kinderen en volwassenen). In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.

HET ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT VAN ONZE ACADEMIE MAS Fiocco

Wij wensen het belang van het soort opvoeding te onderstrepen dat door onze academie MAS Fiocco gegeven wordt:

A. Technische en culturele bagage meegeven

  • Creatief: Het leren spelen en improviseren met klanken, kleuren, taal, vormen, bewegingen,… Het realiseren van een evenwicht tussen rede en emotie.
  • Cognitief: Kennis bijbrengen van de basisbeginselen van de drie disciplines: muziek, woord en dans.
  • Esthetisch: De leerlingen vormen en wegwijs maken in het beoefenen en beleven van kunst: muziek, woord en dans. Hen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en hen leren hun emoties te uiten via kunst.
  • Lichamelijk: Verbetering van de houding en de ademhaling; het oefenen van de motorische vaardigheden; het leren bewegen in de ruimte; ontspanning; omgaan met stress, coördineren van de zintuigen; lichamelijke uitdrukking van emoties, klanken, ritmiek…

B. De persoonlijkheidsvorming van de leerlingen begeleiden

  • Ethisch: Het aanleren van verantwoordelijkheid voor wat men doet. Wederzijds respect nastreven voor diverse cultuuruitingen.
  • Sociaal: Het aanleren van verantwoordelijkheid in relatie tot anderen bij het beoefenen van de kunstvormen in groepsverband, zoals bij samenspel of samenzang of bij het leren voeren van een dialoog of het toneelspelen. Het uitwisselen van belevingsaspecten door bij publieke optredens meer zelfvertrouwen te verwerven. Het aanleren van respect te tonen voor elkaar, zowel tijdens het optreden als het luisteren/kijken.

 

Volg ons op Facebook