Dans

Dansinitiatie & klassieke dans @ J.H. Fiocco Schaarbeek


Dansschoenen

De meeste ziektenfondsen geven een bonus voor kinderen die sport beoefenen. Ook voor dans worden deze bonussen toegekend.

Structuur Dans @ MAS Fiocco

Eerste Graad
optie Dansinitiatie
6- en 7- jarige: 2 leerjaren
1 uur/week

Tweede Graad (vroeger LG)
optie Dans
v.a. 8 tot 14 jaar: 4 leerjaren
2 u/week

Derde Graad (vroeger MG)
optie Klassieke Dans
3 leerjaren
2,5 u/week

 

Dansopleiding Muziekacademie Schaarbeek

De niveaus, zoals hieronder beschreven, zijn progressief geordend, volgens de groeiende leeftijd. Om instroming op oudere leeftijd te vergemakkelijken zijn er ook lessen dansinitiatie voor beginners vanaf de leeftijd van 15 jaar. Over het algemeen blijft het in alle graden belangrijk om altijd weer de elementaire vormen van beweging goed aan te leren.

Jaarlijks worden er meerdere toonmomenten georganiseerd, zowel in de vorm van opendeurklassen als op een podium, die tot hoofddoel hebben de leerlingen de kans te geven zich aan elkaar en voor publiek te presenteren

Behalve het aanleren van de technische vaardigheden zal het dansplezier altijd een belangrijke plaats innemen. Sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidszin voor het groepsgebeuren blijven een belangrijk fundament voor een succesvolle ontwikkeling.

1

Dansinitiatie

6- en 7-jarigen (eerste graad 1 en 2), 1 lesuur per week

Hier worden eenvoudige technieken aangeleerd zoals de eerste pliés, chassées, springen en huppelen in eenvoudige ritmiseringen. De kinderen leren de bewegingen zo nauwkeurig mogelijk na te doen, belangrijk is ook dat de kinderen de resultaten bij elkaar kunnen zien en kunnen bespreken. Het bewust ontwikkelen van souplesse en lichaamskracht worden gaandeweg in de lessen ingebouwd. Fantasie en expressiviteit spelen een belangrijke rol in de lessen. Gedurende het jaar wordt er op regelmatige basis toegewerkt naar toonmomenten, zowel voor de ouders als voor een groter publiek, dit vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

2

Dans in de Tweede Graad

Van 8 jaar tot 12 jaar (tweede graad 1, 2, 3 en 4), 2 lesuren per week

Dansstudio 

In dit lesuur legt men op basis van de klassieke danstechnieken de fundamenten aan waarbij het lichaamsbewustzijn meer en meer gaat worden aangesproken. Op basis van eenvoudige bewegingspatronen worden muzikaliteit, gevoel voor ritme, sierlijkheid en nauwkeurigheid ontwikkeld. Het is belangrijk dat de leerlingen zelfdiscipline aanleren om de pascombinaties zo goed mogelijk uit te voeren, zowel voor zichzelf als samen met anderen in de ruimte van de zaal of het podium.

Danspraktijk

Het tweede lesuur biedt een uitbreiding naar andere dansstijlen als jazzdans, hedendaagse dans, danstheater, improvisatie en expressieve dans. Deze lessen vullen de technische lessen aan en leiden tevens naar een toonmoment. De twee lesuren tezamen vormen één geheel en kunnen niet als afzonderlijk worden beschouwd.

Gedurende het jaar wordt er op regelmatige basis toegewerkt naar toonmomenten, zowel voor de ouders als voor een groter publiek, dit vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Aan het eind van het jaar is er een evaluatie in de vorm van een examen.

3

Klassieke Dans

Vanaf 12 jaar (derde graad 1, 2 en 3), 2,5 lesuren per week

Dansstudio Klassieke Dans

De lesuren worden volgens het traditionele schema van een klassieke dansles ingedeeld. Om te beginnen de opwarming en training aan de barre, waarbij verschillende balletbewegingen zoals de port-de-bras, plié’s, tendu’s e.d. vanuit de klassieke basisposities worden ingestudeerd. Vervolgens worden deze basispassen gecombineerd en in de ruimte gedanst. Het indelen van de ruimte en het juist aangeven van de richtingen wordt nauwkeurig ingeoefend.

Op basis van de klassieke technieken worden creativiteit en expressiviteit verder ontwikkeld en opgebouwd. Verschillende moderne dansstijlen zoals de Hedendaagse dans komen hier ook aan bod.

Gedurende het jaar wordt er op regelmatige basis toegewerkt naar toonmomenten, zowel voor de ouders als voor een groter publiek. Ook spelen deze leerlingen een voorbeeldfunctie voor de jongere kinderen. Dit allemaal samen vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Aan het eind van het jaar is er een evaluatie in de vorm van een examen.